• ภาษาอังกฤษ(English Language)
  • ภาษาไทย(Thai Language)

พื้นที่น้ำท่วมรายปี
ภาพรวมทั้งประเทศ

2559
2016
2558
2015
2557
2014
2556
2013
2555
2012
2554
2011
2553
2010
2552
2009
2551
2008
2550
2007
2549
2006
2548
2005
WMS