ดาวน์โหลดข้อมูลติดตามผักตบชวา รายวัน

ลำดับ รายการปัจจุบัน  New! รายการย้อนหลัง
1. ตารางพิกัดตำแหน่งจุดชี้เป้าผักตบชวา ตารางพิกัดตำแหน่งจุดชี้เป้าผักตบชวา ย้อนหลัง
        Landsat-8                          Sentinel-2         Landsat-8                          Sentinel-2
           - รายวัน                               - รายวัน            - รายวัน                               - รายวัน
           - สรุปราย 16 วัน                   - สรุปราย 10 วัน            - สรุปราย 16 วัน                   - สรุปราย 10 วัน
2. แผนที่แสดงตำแหน่งจุดชี้เป้าผักตบชวา แผนที่แสดงตำแหน่งจุดชี้เป้าผักตบชวา ย้อนหลัง
        Landsat-8                          Sentinel-2         Landsat-8                          Sentinel-2